Pertandingan Fingpong Dua PNS Ini Sungguh Sengit, Hampir Ribut